Een gebouw met een rijke historie

De Proeflokalen zijn gevestigd in de voormalige ‘Vakschool voor meisjes’. Deze is in 1921 gebouwd naar een ontwerp van architect Willem Leliman. De school heeft een H-vormige plattegrond en is symmetrisch van opzet. Een stijl waarin invloeden van de Haagse School en de Amerikaanse schoolarchitectuur van Frank Lloyd Wright herkenbaar zijn. Kenmerkend is verder de sobere detaillering en het fraaie metselwerk van de gevels.

De school had een regionale functie en de voorgevel is daarom niet zonder betekenis gesierd met zeven wapens: die van Zutphen in het midden aan weerszijden geflankeerd door de wapens van Warnsveld, Brummen, Gorssel, Voorst. Uiterst links staat de Nederlandse leeuw en uiterst rechts het wapen van Gelderland. Ook in de wederopbouw vervulde de school een regionale functie. Maar het gebouw kon de groei niet aan waarna uitbreiding volgde met een nieuwe vleugel, die via een glazen koppeling met het oude gebouw verbonden is. In 1976 werd de school ook voor jongens opengesteld. Tot 2009 kregen scholieren van het ROC les aan het Vispoortplein. Sinds hun vertrek biedt het pand ruimte aan Proeflokalen.

Monumentale status

Het Cuypersgenootschap en erfgoedvereniging Heemschut hebben de gemeente Zutphen verzocht het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Een groene oase

De tuin die aanvankelijk een geheel vormde met een plein dat doorliep tot de haven, heeft in de loop der jaren vele veranderingen ondergaan. Met nu nog twee zuileiken aan de westzijde en een paardenkastanje aan de noordzijde als blikvangers. De drie bomen zijn door de gemeente Zutphen op lijst van bijzondere bomen gezet en kennen daardoor een beschermde status. Inmiddels komen er verschillende projecten van participanten tot bloei. Zoals een compostcirkel en een zonnebloemenproject.